3 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán

 
Loading...
3 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán
13/7/2016 12:00:00 AM
3 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán
(Chinhphu.vn) - 3 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã được quy định rõ tại Nghị định số 86/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Theo Nghị định số 86/2016/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề chứng khoán gồm 3 loại: 1- Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán; 2- Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; 3- Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

 

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán không thời hạn

 

Nghị định quy định rõ chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ có giá trị sử dụng khi người được cấp chứng chỉ làm việc tại một công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và được công ty đó thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp không thời hạn, trừ trường hợp bị thu hồi theo quy định tại Điều 80 Luật chứng khoán.

 

Người có 1 trong 3 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định trên và có chứng chỉ chuyên môn Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh được thực hiện nghiệp vụ tương ứng với chứng chỉ đang nắm giữ liên quan đến chứng khoán phái sinh tại tổ chức kinh doanh chứng khoán.

 

 

Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được làm việc tại 1 bộ phận nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trong một thời điểm.

 

Điều kiện cấp chứng chỉ

 

Nghị định quy định rõ, chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được cấp cho cá nhân khi đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 79 Luật chứng khoán; có trình độ từ đại học trở lên; có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán bao gồm chứng chỉ: Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán, môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán; đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp.

 

Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được cấp cho cá nhân khi đáp ứng các điều kiện của chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán và có các chứng chỉ chuyên môn (chứng chỉ tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán, chứng chỉ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp).

 

Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ được cấp cho cá nhân khi đáp ứng các điều kiện của Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính và có chứng chỉ chuyên môn quản lý quỹ và tài sản; có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc có một trong các loại chứng chỉ quốc tế CFA (Chartered Financial Analyst), CIIA (Certified International Investment Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CPA (Certified Public Accountants).

 

Các trường hợp được miễn chứng chỉ

 

Theo Nghị định, các trường hợp được miễn 3 chứng chỉ trên gồm: 1- Cá nhân có chứng chỉ quốc tế CIIA (Certified International Investment Analyst) hoặc giấy xác nhận đã đạt kỳ thi quốc tế CFA bậc II (Chartered Financial Analyst level II) trở lên được miễn chứng chỉ những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ phân tích và đầu tư chứng khoán, chứng chỉ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; 2- Cá nhân có chứng chỉ quốc tế ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CPA (Certified Public Accountants) hoặc chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp hoặc giấy xác nhận đã đạt kỳ thi quốc tế CFA bậc I (Chartered Financial Analyst level I), CIIA bậc I (Certified International Investment Analyst level I) được miễn chứng chỉ những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; 3- Cá nhân có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đang được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài được miễn tất cả chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán.

 

Phương Nhi

 

Tin mới
Danh mục
Tin xem nhiều
Quảng cáo
  • banner phải 2
  • bannerphai1
  • banner phải 3
  • Thiết kế website
Thống kê truy cập
Tiêu Điểm Ngày