Ban chỉ đạo 389 Cà Mau: Tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận và hàng giả trong thư

 
Loading...
Ban chỉ đạo 389 Cà Mau: Tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận và hàng giả trong thương mại điện tử
16/7/2022 08:28:04 PM
Ban chỉ đạo 389 Cà Mau: Tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận và hàng giả trong thương mại điện tử

(CGH) Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau vừa có công văn số 09/BCĐ389 về việc tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau đã đề nghị các sở: Công thương; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Khoa học - Công nghệ; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư  pháp; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự; Cục Hải quan; Cục Thuế; Công an tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Cà Mau; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; các đội quản lý thị trường địa bàn, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 3986, ngày 28/6/2022 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 08, ngày 4/7/2022 của Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau về việc tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử.

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 04/KH - BCĐ389 ngày 13/11/2020 của Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử (thực hiện Kế hoạch số 399, ngày 9/10/2020 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) và các văn bản có liên quan. 

Tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử

Tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử

Các cơ quan cần chủ động, nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử (quảng cáo, giới thiệu, chào bán, vận chuyển, giao nhận hàng hóa); đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua mạng xã hội và các sản phẩm thương mại điện tử.

Ngoài ra cũng cần tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ; kịp thời phát hiện những bất cập, sơ hở, chồng chéo để thống nhất kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân; có giải pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật về thương mại điện tử cho đội ngũ làm công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về thương mại điện tử.

Đề xuất khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các cơ quan thông tin truyền thông như Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau thường xuyên đăng tải số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử, địa chỉ tiếp nhận tin báo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau. Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chức năng tiếp tục tham gia phổ biến, thông tin đường dây nóng đến quần chúng nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan biết để cung cấp thông tin, các phản ánh, tin báo về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường thương mại điện tử.

Cụ thể: Đường dây nóng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia: 0961.389.389 - 0981.389.389. Email: bcd389@customs.gov.vn . 

Đường dây nóng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau: 0868.389.389. Email: bcd389camau@gmail.com . 

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau được giao theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Yến Ngọc

\https://kythuatchonghanggia.vn/chong-hang-gia/tin-389/ban-chi-dao-389-ca-mau-tang-cuong-quan-ly-dau-tranh-chong-buon-lau-gian-lan-va-hang-gia-trong-thuong-mai-dien-tu-11233

Tin mới
Danh mục
Tin xem nhiều
Quảng cáo
  • bannerphai1
Thống kê truy cập
Tiêu Điểm Ngày