Cục An toàn thực phẩm: Cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật

 
Loading...
Cục An toàn thực phẩm: Cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
8/6/2021 10:26:23 AM
Cục An toàn thực phẩm: Cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật

(Thanh tra) - Qua kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Y tế kiến nghị Cục An toàn thực phẩm (ATTP) thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; phát huy những ưu điểm đã đạt được thời gian qua; chủ động, tích cực khắc phục những hạn chế, tồn tại.

 

Ngày 19/11/2020, Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam (Cục ATTP) tập huấn “Phổ biến các tiêu chuẩn mới của Codex về ATTP” tại TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: TS Lê Văn Giang, Phó Cục trưởng phát biểu khai mạc và chủ trì lớp tập huấn. Ảnh: https://vfa.gov.vn

Chánh Thanh tra Bộ Y tế mới đây đã ký kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); tài chính ngân sách tại Cục ATTP. Riêng trong việc triển khai thực hiện chương trình các quy định của pháp luật về PCTN, kết luận đã chỉ rõ, những ưu điểm và hạn chế, tồn tại như sau:

Ưu điểm

Tại Cục ATTP, Cục trưởng, Bí thư Đảng uỷ Cục trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác PCTN và phân công 01 Phó Cục trưởng chỉ đạo trực tiếp công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kết quả thanh tra thấy cấp ủy, lãnh đạo Cục ATTP đã luôn luôn quan tâm đến việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí, xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện, không để xảy ra vụ việc liên quan đến tham nhũng tại cơ quan, đơn vị thuộc Cục.

Lãnh đạo Cục thường xuyên quan tâm việc phổ biến tuyên truyền Luật PCTN, hằng năm đều xây dựng chương trình kế hoạch, đề ra các giải pháp trọng tâm để PCTN, chống lãng phí cùng các văn bản liên quan đến quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục thường xuyên chỉ đạo, quán triệt cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí… gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức người lao động để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục ATTP phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Mọi hoạt động của Cục đều được xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể đã thống nhất giữa lãnh đạo và cấp ủy; tổ chức thực hiện và công khai, minh bạch theo quy định. Thời kỳ thanh tra chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về PCTN tại Cục ATTP.

Tích cực thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra hằng năm được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt; chủ động, tích cực thực hiện công tác kiểm tra nhằm tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ATTP tại các địa phương và với các ban/ngành liên quan.

Hạn chế, tồn tại

Theo kết luận thanh tra, việc tổ chức tuyên truyền pháp luật PCTN tại Cục còn mang tính lồng ghép trong các buổi giao ban, tập huấn sơ kết tổng kết năm của đơn vị, chưa sắp xếp, bố trí chương trình, kế hoạch chuyên đề cụ thể.

Hoàn thành 100% các cuộc kiểm tra, thanh tra

Năm 2019, Cục ATTP đã thực hiện 02/02 cuộc kiểm tra liên ngành Trung ương (hoàn thành 100% kế hoạch); 03/03 cuộc thanh tra theo chuyên đề (hoàn thành 100% kế hoạch); 03/03 cuộc kiểm tra theo chuyên đề (đạt 100% kế hoạch). 

Năm 2020, Cục ATTP đã thực hiện 02/02 cuộc kiểm tra liên ngành Trung ương (đạt 100% kế hoạch); 01/01 cuộc thanh tra (đạt 100% kế hoạch); 04/04 cuộc kiểm tra theo chuyên đề (đạt 100% kế hoạch).

Tổng số cơ sở đã được thanh tra, kiểm tra: 236 cơ sở (năm 2019: 128 cơ sở, từ 01/01-30/10/2020: 108 cơ sở).

Tổng số cơ sở có vi phạm: 111 cơ sở.

Tổng số tiền phạt: 6.685.253.206 đồng.

 Tổng số cơ sở vi phạm Cục đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra: 26 vụ việc (năm 2019: 17 vụ việc; năm 2020: 09 vụ việc)

Thực hiện theo quy định của pháp luật, 111 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP nêu trên đều được thực hiện công bố công khai.

Việc kê khai tài sản, thu nhập đã được tổ chức thực hiện nhưng còn có 01 bản người có nghĩa vụ kê khai ghi chưa đầy đủ thông tin theo mẫu quy định của Thanh tra Chính phủ. “Trước ngày 01/01/2019, Cục ATTP thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về việc số lượng người phải kê khai, hình thức công khai, thành phần, địa điểm, thời gian, biên bản họp công khai, quy trình thực hiện công khai. Kiểm tra ngẫu nhiên 09 bản kê khai của 2 năm 2017-2018, đoàn thanh tra thấy có một số hạn chế, tồn tại như: Người có nghĩa vụ kê khai chưa ghi đầy đủ thông tin theo mẫu quy định, một số mục chưa ghi đầy đủ theo mẫu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; biên bản công khai chưa ghi rõ chức danh đại diện Công đoàn cơ sở” - kết luận thanh tra chỉ rõ.

Về công tác tổ chức, nhân sự, việc ký hợp đồng lao động và bố trí người lao động hợp đồng vào vị trí việc làm của cán bộ công chức tại đơn vị, Cục nhận thấy chưa phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019. Đơn vị rút kinh nghiệm và đang xây dựng giải pháp khắc phục để thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Công tác quy hoạch đơn vị cần rút kinh nghiệm trong việc tính mốc thời gian, nhất quán thời kỳ quy hoạch theo quy định.

Qua kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Y tế kiến nghị Cục ATTP thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; phát huy những ưu điểm đã đạt được thời gian qua; chủ động, tích cực khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Xây dựng chương trình kế hoạch học tập pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... tại cơ quan/đơn vị thuộc Cục trong thời gian tới…

Chánh Thanh tra Bộ Y tế cũng đề nghị Vụ Tổ chức Cán bộ tham mưu cho lãnh đạo Bộ xem xét Đề án V trí việc làm của Cục, tạo điều kiện cho đơn vị có đủ biên chế ngạch công chức thực hiện nhiệm vụ tại Cục ATTP.

Duy trì và thực hiện đúng quy chế, quy trình tiếp công dân

Cấp ủy, lãnh đạo Cục thường xuyên quán triệt phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tới cán bộ, công chức của Cục ATTP và thực hiện nghiêm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Duy trì và thực hiện đúng quy chế, quy trình tiếp công dân của Cục ATTP theo Quyết định số 952/QĐ-ATTP ngày 31/12/2015 về việc ban hành quy chế tiếp công dân tại Cục ATTP.

Hàng năm đều duy trì thường xuyên việc phân công lãnh đạo trực tiếp công dân theo tháng và hàng tuần đều phân công cán bộ Phòng Pháp chế - Thanh tra thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo từng ngày.

Duy trì sổ sách theo dõi riêng về tiếp công dân. 

Thực hiện việc tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân.

Trong thời gian từ 01/01/2019 đến 30/10/2020, tại Cục ATTP đã tiếp nhận 03 đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị về ATTP. Cả 03 đơn đều không thuộc thẩm quyền, Cục ATTP đã chuyển đến địa phương và các cơ quan hữu quan để xử lý theo thẩm quyền.

Từ 01/01/2019 đến 30/10/2020: Tiếp nhận 12 thông tin phản ánh, trong đó 02 tin phản ánh không đầy đủ thông tin để xử lý, 04 thông tin phản ánh Cục ATTP đã xác minh và xử lý, 07 thông tin phản ánh đã chuyển đến cơ quan liên quan xử theo thẩm quyền, không có thông tin lặp lại.

 

Mạnh Hùng

https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/tin-tuc/cuc-an-toan-thuc-pham-can-thuc-hien-nghiem-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-182683.html

Tin mới
Danh mục
Tin xem nhiều
Quảng cáo
  • banner phải 2
  • bannerphai1
  • banner phải 3
  • Thiết kế website
Thống kê truy cập
Tiêu Điểm Ngày