Quỹ Chống hàng giả nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương

 
Loading...
Quỹ Chống hàng giả nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương
17/1/2017 12:00:00 PM
Quỹ Chống hàng giả nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương

THCL Ngày 16/1, Quỹ Chống hàng giả vinh dự được Bộ Công thương tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua năm 2016.

Cờ Thi đua

 Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tại Quyết định số 01/QĐ-BCT, ngày 03/01/2017 của Bộ Công thương

QUYẾT ĐỊNH

Tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016” cho Quỹ Chống hàng giả đã có thành tích xuất sắc trong việc chống hàng giả năm 2016.

Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh Chống buôn lậu, GLTM và hàng giả

Trước đó, tại Quyết định số 19/QĐ-BCĐ389 ngày 25/11/2016, Quỹ Chống hàng giả cũng đã vinh dự được Ban Chỉ đạo quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tặng Bằng khen đã có “thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh trong công tác đấu tranh Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”.

Theo Nguyễn Kiên/ Báo Thương hiệu & Công luận

 

Tin mới
Danh mục
Tin xem nhiều
Quảng cáo
  • banner phải 2
  • bannerphai1
  • banner phải 3
  • Thiết kế website
Thống kê truy cập
Tiêu Điểm Ngày